DURAK AHMET

12.06.2017
Sait Küçük

DURAK AHMET

1904 yılında Kağızman’da doğdu. Asıl adı Ahmet Durgan’dır. Yörede Durak Ahmet olarak tanınmış olup şiirlerinde Mazlum Ahmet mahlasını kullanmıştır. İlk eğitimini mahalle medresesinde aldı. Âşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı.

Aşık Yusuf Sezai (1858-1938) akranı Sazcı Halil (1889-1975) ve kendisinden yaşça biraz küçük olan Aşık Erdemi (1911-1983) ile uzun yıllar aynı meclislerde bulundu. Özellikle bu meclislerde anlattığı hikâyelerle de anılan Durak Ahmet’in az sayıda şiiri bugüne ulaştı. Usta bir halk şairi olup irtical söyleme ve hiciv yönü kuvvetledir. 1959 yılında Kağızman’da öldü, Toprakkale mezarlığına defnedildi.

AYIPTIR

Bahri cehtle gidip olma harami
Tarik-i müstakim yoldan ayıptır
Ne kem söyle ne kem işit kelamı
Nas seyirden doymaz elden ayıptır

Gece gündüz yalvar hakka dua et
Derman bul da dertlerine deva et
Allahtan kork peygamberden haya et
Terk-i edep olma kuldan ayıptır

MAZLUM AHMET dilin sakla hatadan
Belki mahrum olmayasın atadan
Gece gündüz dilek dile Hüda’dan
Azm u şanı Zülcelaldan ayıptır

UYGUNLU BİR TAY VAR

Uygunlu bir tay var Mehmet Ateş’te
Eyer takım uydurmuştur atına
Sürdü geldi yolda bize yetişti
Döndük kaldık bütün onun matına

Eyeri eski çul kolanı kendir
Bir dizgini sırım biri örkendir
Kendisi mümessil bilgisi fendir
Acımaz mı samanına otuna

Altmış lira bir kuzuya almıştır
Satan adam herhal bunu çalmıştır
Bu tay anasından yetim kalmıştır
Bakılmamış şişek gire etine

Kaşka tayı ucuz almış etmiş kâr
Göğsü geniş amma sağrısı çok dar
On putu yüklesen demez yüküm var
Seğirtince zaten kopar fırtına

İnişe gelende kolanın atmaz
Asla ayağına hiç haram katmaz
Yüz bin çubuklasan merkebe yetmez
Yazık it sineği dolmuş götüne

Ayağına çakmış badok nalını
Tamam değer davarını malını
Uyuz dökmüş kuyruğunun kılını
Hele görün mat kalırsız bitine

Kat nahıra atlar alsın dalabın
Halis Arap bilmem Şam’ın Haleb’in
Çeker kırar koca kendir kırnabın
O cinstendir o da çekmiş sütüne

Nerde yorduz arabaya yüklediz
Hop mu kaktız yoksa çok sürüklediz
Gebermesin diye başın beklediz
Yedirmediz Şordere’nin kurduna

Götür Erzurum’a çıkar sergiye
Seyirine gelsin bütün Türkiye
Uyuzun elinden gelmiş gergiye
Ağaç yok ki hayvan biraz sürtüne

Camışları arabaya koşaydız
Tez yürüyüp keselerden aşaydız
Mezarını Şordere’de eşeydiz
Tapşıraydız karayerin altına

Yavaş tutun arabadan indirin
Boynuna dağ vurun eyce yandırın
Hiç durmayın arpa kırın yedirin
Daha bakman batmanına putuna

Tımarını verse biraz etlenir
Arpa yedirirse çok kuvvetlenir
Üstüne binende dizi katlanır
Çek komacı çal alnının çatına

MAZLUM AHMET yazdı methiyesini
Gören gerek vere hediyesini
Kişner nare vurur kesmez sesini
Kapar teper girilir mi katına

Arşiv: Sait Küçük
Fotoğraf: Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu (1941)

 

 


Bu Makaleye Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
YAZARLAR
Canlı Maç Sonuçları