MUHTARLARIMIZ VE MUHTARLIĞIN TARİHÇESİ

29.03.2017
Kemal Güney

MUHTARLARIMIZ VE MUHTARLIĞIN TARİHÇESİ

Mahalle muhtarlığı, Osmanlı Devleti'nde eskiden beri vardı. Mahallenin başında bulunan imamlar, toplumsal dayanışmayı sağlamak, halkın ihtiyaçlarını karşılaması gibi dünyevi hizmetler de görürdü.
Halktan ücret alan imamların görevlerinin bir kısmı, zamanla mahalle muhtarlarına devredilmiştir. 19 Yüzyılda devlet halk ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak bazı yardımcı mahalli örgütler kurulmuştur. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri de bu kuruluşlardandır. 1864 Tarihli Vilayet Nizamnamesi ile hukuk sistemimiz içinde yer alan mahalle muhtarlığının kanunların ve emirlerin ilanı, tebligatta ve vergi toplamada idareye yardımcı olmak, yaralama, öldürme olaylarının haber verilmesi gibi görevleri vardır.(Bunlar, bugünkü görevlerinin de temelidir.)

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşlerdir.
Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür.
Ancak, on yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır, ve bugünkü şeklini almıştır.
Buna ilaveten muhtarlarımıza görev yaptığı süre içerisinde 2013 yılında çıkan 2408 sayılı kanunla muhtarlara maaş bağlanması ise muhtarların görev sorumluluk bilincini yerine getirmede önemli unsur haline gelmiştir.
Muhtarlarımız Devletin Uç Beyleri olup Devletin her an yanında olduğu gibi Devletimiz ise Muhtarın görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde arkasında durmakta ve Devletin en ücra köşesinde bile Devletin sesi sözü dili kulağı oluştur.
Bu vesileyle Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar ve hayırlı ömürleri dilerken ölenleri saygı ve rahmetle yad ediyoruz. ..
Saygılarımla. ..
Kemal Güney
 


Bu Makaleye Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
YAZARLAR
Canlı Maç Sonuçları