Kars´ta nüfus yaşlanıyor.

15.03.2018   17:04

Kars´ta nüfus yaşlanıyor.

Tacettin DURMUŞ / www.haberolcek.com

TUİK açıkladı; Kars’ta, yaşlı nüfus oranı 2017 yılında yüzde 7,7 oldu. Peki, gençler nereye gitti?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2017 verilerine göre Ülkemizde yaşlı nüfus oranı son beş yılda yüzde 17 artış gösterdi.

Kars’ta ise yüzde 7,7 oranında ifade edilen yaşlı nüfus artışına ise her yıl başta işsizlik sorunu olmak üzere yaşanan yoğun göçlerin neden olduğu her kes tarafından biliniyor.

İşsizliğin en yüksek seviyede seyrettiği ve her yıl yaklaşık 5 bin göç veren ilimizde, gençler doğdukları yerde doyamayınca, gelecek kaygısı yaşıyor ve böylece yaşlılar Kars’ta kaderine mahkum olmaya devam ediyor. Hayatını sadece tarım ve hayvancılıkla idame ettiren 372 köyde yaşayan yaşlı halkımız üretimden düşerken, hükümetin ilgili bakanlıklarının verdiği cüzi desteklerle ekip biçmeye mahkum oldu. Vatandaş yaşamını mutsuz ve kaygılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Çünkü gerinde bıraktığımız 2017 yılının kurak geçmesinin yaralarını uzun süre saramayacak olan vatandaşlar, 6 ay süren kış şartlarında hayvanlarını hayatta tutmak için Ziraat Bankasından aldıkları krediler ve aldıkları borç paralarla ilkbahara merhaba demeye hazırlanıyor. Mazot, tohum ve gübre fiyatlarının ise tavan yaptığı günümüzde, devletin verdiği ancak pansuman alabilecek destekler köylüyü kara kara düşündürürken, genç nüfusun köyünde kalmasını kimler sağlayacak?

KOMŞU İLLERİMİZ DE AYNI KADERE MAHKÛM

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada Kars ile aynı kaderi yaşayan Ağrı’da, yaşlı nüfus oranı 2017 yılında yüzde 4,3, Iğdır’da, 6,2 oldu, Ardahan’da ise 12,5 olarak açıklandı.

Üstelik Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun yüzde 70,2’sinin tarım sektöründe, yüzde 22,8’inin ise hizmetler sektöründe yer aldığı görüldü. Yine Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun yüzde 70,2’sinin tarım sektöründe, yüzde 22,8’inin ise hizmetler sektöründe yer aldığı görüldü.

Yapılan açıklamada; yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son beş yılda yüzde 17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, 2017 yılında yüzde 8,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %44’ünü erkek nüfus, yüzde 56’sını kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,3'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 32,2'si 75-84 yaş grubunda ve %7,5'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2017 yılında yüzde 61,6'sı 65-74 yaş grubunda, yüzde 29,7'si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,6'sı 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2013 yılında 30,4 iken 2017 yılında 31,7 oldu. Ortanca yaş 2017 yılında erkeklerde 31,1, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33,5, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü.

BİR BİREY 65 YAŞINA ULAŞTIĞINDA YAŞAMASI BEKLENEN ÖMÜR ORTALAMA 17,8 YIL OLDU

Hayat Tabloları, 2014-2016 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Ülkemizde 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,8 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16,1 yıl, kadınlar için 19,3 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10,8 yıl iken 85 yaşında 6 yıl oldu.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP OLDU

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2017 yılında %18,2 ile Sinop oldu. Bu ili %16,8 ile Kastamonu, %15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili %3,3 ile Hakkari ve %3,7 ile Van izledi.

TÜRKİYE’DE 100 YAŞ VE ÜZERİNDE 5 BİN 416 YAŞLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2017 yılında 5 bin 416 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin iken en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 3 kişi ile Ardahan, 5 kişi ile Bayburt ve Bartın oldu.

EĞİTİMLİ YAŞLI NÜFUS ORANI ARTTI

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2012 yılında %25,4 iken 2016 yılında %20,8'e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, yaşlı erkeklerin oranından 4 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı, 2016 yılında %31,1 iken yaşlı erkeklerin oranı %7,5 oldu.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2012 yılında yaşlı nüfusun %40,4’ü ilkokul mezunu, %4,4'ü ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, %4,7’si lise veya dengi okul mezunu, %4,4’ü yükseköğretim mezunu iken 2016 yılında ilkokul mezunu olanların oranı %43,7’ye, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı %5,6’ya, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı %5,9’a, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise %5,8’e yükseldi. Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSUN YOKSULLUK ORANI YÜZDE 16 OLDU

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2012 yılında Türkiye geneli için %22,6 iken 2016 yılında %21,2 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2012 yılında %18,7 iken 2016 yılında %16 oldu. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında %17,7 iken 2016 yılında %14,7 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında %19,4 iken 2016 yılında %17 oldu.

YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 11,8 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-64 yaş grubunda işgücüne katılma oranı %57 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,8 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %19,9 iken yaşlı kadın nüfusta %5,5 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise %2,6 olduğu görüldü.

 

 
Kategori:
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
Toplam () adet yorum eklenmiştir.
YAZARLAR
Canlı Maç Sonuçları