Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı yüzde 22,7 oldu

09.06.2017   18:20

YETİŞKİNLERİN ÖRGÜN VEYA YAYGIN EĞİTİME KATILIM ORANI YÜZDE 22,7 OLDU

Bergen TUT / www.haberolcek.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiye’de 18 yaş ve üstünde olan nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranının yüzde 22,7 olduğunu açıkladı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğünde kamuoyu ile paylaşılan verilere göre, en yüksek katılım yüzde 48,9 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üstü erkeklerin yüzde 26,6’sı katılırken, kadınlarda katılım yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

ÖRGÜN VEYA YAYGIN EĞİTİME KATILIMDA YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI İLK SIRADA OLDU

Tamamlanan eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde; örgün veya yaygın eğitime katılanların oranının en yüksek olduğu grup, yüzde 49,5 ile yükseköğretim mezunları oldu. Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı mesleki veya teknik liselerde yüzde 40,9 ve genel liselerde yüzde 40 olarak gerçekleşirken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 2,4’te kaldı.

YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN EN BÜYÜK KISMI YÜZDE 33,1 İLE HİZMETLERDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri eğitim alanlarına göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı %33,1 ile “Hizmetler” aldı; bu eğitim alanını sırasıyla %13,5 ile “Sağlık ve refah” ve %12,7 ile “Sosyal bilimler, iş ve hukuk” takip etti. “Tarım ve veterinerlik”, %1,5 ile son sırada yer aldı.

GENEL PROGRAMLARA KATILIM EN ÇOK 65 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA OLDU

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında; 18-24, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ilk sırayı “Hizmetler” alırken, 55-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarında sırasıyla %23,2 ve %36,9 ile “Genel programlar” ilk sırada yer aldı.

YAYGIN EĞİTİM SAĞLAYICILARI ARASINDA İLK SIRADA İŞVERENLER YER ALDI

Türkiye’de 18 yaş ve üstü fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada %39,4 ile işverenler yer aldı. Bunu, %26,6 ile yaygın eğitim kurumları ve %11,9 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada %32 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise %46,8 ile işverenler yer aldı.

GENÇLERDE YAYGIN EĞİTİM SAĞLAYICI OLARAK YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLK SIRADAYDI

Eğitim sağlayıcılara katılımcıların yaş gruplarına göre bakıldığında ise eğitim alan 18-24 yaş grubunda %33,5, 55-64 yaş grubunda %28,6 ve 65 ve üstü yaş grubunda %41,1 ile yaygın eğitim kurumları; eğitim alan 25-34 yaş grubunda %48,2 ve 35-54 yaş grubunda %45,2 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

YAYGIN EĞİTİME KATILIMIN EN BÜYÜK NEDENİ İŞİNİ DAHA İYİ YAPMAK OLDU

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada %61,9 ile “işini daha iyi yapmak” yer aldı. Bunu %49,9 ile “katılmaya mecbur olmak” ve %49,8 ile “günlük hayatta gerekli bilgi ve becerileri kazanmak” takip etti
Kategori:
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
Toplam () adet yorum eklenmiştir.
YAZARLAR
Canlı Maç Sonuçları